Τρίτο Χέρι Σοβάς

in stock

Τσιμεντοειδής επίχρισμα τελικής στρώσης εσωτερικού χώρου.

Περιγραφή

Μορφή: Τσιμεντοειδής κονία.

Ιδιότητες: Έτοιμο προς χρήση, άριστη πρόσφυση, άριστες μηχανικές αντοχές.

Εφαρμογές: Επίχρισμα τελικής στρώσης, πάνω σε σοβατισμένες επιφάνειες με 2ο χέρι σοβά.

Κατανάλωση: 5-6 kg/m2 αναλόγως επιφάνειας.

Σχέση ανάμειξης με νερό: 25kg Τρίτο Χέρι Σοβάς με περίπου 7-8Lt νερό.