Μπορώ να κάνω πατητή τσιμεντοκονία πάνω σε κεραμικό, μωσαϊκό, μάρμαρο, ξύλο, παρκέ, laminate, OSB, νοβοπάν, duropal και άλλα παραπλήσια υλικά;

Μπορούμε να εφαρμόσουμε την πατητή τσιμεντοκονία Microcemento base & Microcemento finish αφού πρώτα ασταρώσουμε τις παραπάνω επιφάνειες με το χαλαζιακό αστάρι Alfaliq beton red primer