Έχω κάνει εξωτερική θερμομόνωση στο σπίτι μου και η επιφάνειες γέμισαν τριχοειδής ρωγμές σε ελάχιστο χρόνο

Κύριες αιτίες είναι Λάθος τύπος τελικού επιχρίσματος. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες εφαρμογής. Μη πιστοποιημένα υλικά για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Μη τήρηση της σωστής διαδικασίας στα διάφορα στάδια της εφαρμογής. Ο τρόπος…

Έχω υφιστάμενο σπίτι και θέλω να κάνω εξωτερική θερμομόνωση. Ποιο θερμομονωτικό υλικό μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα θερμομονωτικά υλικά όπως διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη (EPS-G), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS), πετροβάμβακα (FibranGeo) κ.λ.π. ανάλογα με την κατασκευή και τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη…