Έχω αποσαθρώσεις στα χαμηλά σημεία της τοιχοποιίας μου εξωτερικά αλλά και εσωτερικά . Τι μπορώ να κάνω;

Category: Τοιχοποιία

Κύριες αιτίες

  • Ανερχόμενη υγρασία
  • Πιτσίλισμα βροχής

Αντιμετώπιση   

  • Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ικανοποιητικά την ανερχόμενη υγρασία και πάντα ανάλογα την περίπτωση και τι υπάρχει στο δάπεδο εξωτερικά του σπιτιού. Κάποια από τα υλικά που βοηθούν όχι μόνο στην επισκευή αλλά και στην προστασία για μεγαλύτερο διάστημα είναι τα εξής: Alfaliq latex, Alfarep, Water seal ή Alfa 2k protection, Alfatherm top coat, Alfaliq color & plaster primer ή Alfaliq primer , Globus Pacific ή Globus Oceanic ή Globus Elastomeric, Alfaliq UV thermal ή Alfaliq UV thermal silicone ή Alfaliq acrylic plaster
  • Επίσης αν υπάρχουν ζημιές στους αρμούς των κεραμικών στο δάπεδο σε απόσταση 1 μέτρου από την τοιχοποιία πρέπει να τις επισκευάσουμε με Alfa armos ή Alfa armos silicone
  • Αφού κάνουμε τις παραπάνω επισκευές μπορούμε να αδιαβροχοποιήσουμε τα δάπεδα από πέτρα ή πορώδη κεραμικά σε απόσταση 1 μέτρου από την τοιχοποιία με το Alfaliq agent repellent και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στα χαμηλά σημεία της τοιχοποιίας ώστε να έχουμε μεγαλύτερη προστασία.