Έχω κάνει εξωτερική θερμομόνωση στο σπίτι μου και η επιφάνειες γέμισαν τριχοειδής ρωγμές σε ελάχιστο χρόνο

Category: Alfathermomonosi By Pittakis

Κύριες αιτίες είναι

  • Λάθος τύπος τελικού επιχρίσματος.
  • Πολύ υψηλές θερμοκρασίες εφαρμογής.
  • Μη πιστοποιημένα υλικά για την συγκεκριμένη εφαρμογή.
  • Μη τήρηση της σωστής διαδικασίας στα διάφορα στάδια της εφαρμογής.

Ο τρόπος επισκευής διαφέρει ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως τελικό επίχρισμα και την διαδικασία που χρησιμοποίησε ο εφαρμοστής.