Έχω υφιστάμενο σπίτι και θέλω να κάνω εξωτερική θερμομόνωση. Ποιο θερμομονωτικό υλικό μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Category: Alfathermomonosi By Pittakis

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα θερμομονωτικά υλικά όπως διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη (EPS-G), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS), πετροβάμβακα (FibranGeo) κ.λ.π. ανάλογα με την κατασκευή και τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη ή του κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση χαμηλά όπου βρίσκεται η ζώνη στεγάνωσης χρησιμοποιούμε εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)