Η ταράτσα μου τραβάει υγρασία ή και στάζουν νερά μέσα στο σπίτι μου. Κύριες αιτίες

Category: Στεγανοποίηση
 • Δεν υπάρχουν οι σωστές ρύσεις ώστε να φεύγουν τα νερά από τις υδρορροές
 • Υπάρχουν λακκούβες που λιμνάζουν τα νερά
 • Βουλωμένες υδρορροές
 • Πολύ παλαιά και χωρίς συντήρηση στεγάνωση
 • Λάθος επιλογή υλικών επιδιόρθωσης ή ελλιπής ποσότητα στην στρώση αυτών
 • Ασύμβατα υλικά μεταξύ τους για την συγκεκριμένη περίπτωση
 • Αντικείμενα στερεωμένα χωρίς ιδιαίτερη προσοχή στην στεγάνωση των βάσεων αυτών κλπ.

Αντιμετώπιση προβλήματος

 • Καλός καθαρισμός της επιφάνειας
 • Αφαίρεση του ασφαλτόπανου αν υπάρχει και έχει παλιώσει
 • Επιπέδωση λακκούβων και δημιουργία σωστών ρύσεων αν αυτές δεν υπάρχουν
 • Καθαρισμός υδρορροών ή δημιουργία νέων αν αυτό δεν είναι εφικτό
 • Δημιουργία τριγωνικών “φιλέτων” στις ενώσεις δαπέδου με τοιχοποιία
 • Αστάρωμα με Alfaliq latex αραιωμένου 1:2 με νερό για να σταθεροποιηθεί η επιφάνεια ή εναλλακτικά με Alfaliq primer χωρίς αραίωση
 • Εφαρμογή της τσιμεντοειδούς μονώσεως Alfa water seal με ενσωμάτωση υαλοπλέγματος Alfanet 75gr/m2
 • Αστάρωμα με Alfaliq primer
 • Εφαρμογή της υβριδικής υγρομόνωσης Alfaliq liquid seal για εξαιρετική προστασία αλλά και μείωση της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού
 • Ακόμα πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν να καταφύγουμε σε ένα από τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών Pittakis roof system & Pittakis light roof system με σημαντικά ενεργειακά οφέλη πέραν από την άριστη στεγάνωση.