Μπορώ να κολλήσω πλακίδια ή πέτρα πάνω σε παλιά πλακίδια, μωσαϊκό, μάρμαρο ή γυψοσανίδα ;

Category: Κόλλες Πλακιδίων

Μπορούμε να κολλήσουμε πλακίδια ή πέτρα στις παραπάνω επιφάνειες εφ’όσον καθαριστούν καλά οι επιφάνειες, ασταρωθούν με Alfaliq beton red primer χρησιμοποιώντας μια από τις Alfakol 6*-11*-15*-24*