Το σπίτι μου είναι από παραδοσιακό σοβά τρίτο χέρι και έχει γεμίσει τριχοειδής ρωγμές σε όλη την επιφάνεια. Πως μπορώ να το επιδιορθώσω;

Category: Τοιχοποιία
  • Αφού αφαιρέσουμε τις σαθρές επιφάνειες όπου αυτές υπάρχουν κάνουμε ένα αστάρωμα της επιφάνειας με Alfaliq latex αραιωμένο με νερό 1:2 ώστε να σταθεροποιηθεί η επιφάνεια και να μην βγάζει σκόνη.
  • Εφαρμόζουμε το Alfatherm top coat σε 2 στρώσεις ενσωματώνοντας στην πρώτη το υαλόπλεγμα Alfanet 160gf/m2 στις πλευρές ενώ στις γωνίες το γωνιόκρανο Alfathermo PVC
  • Ασταρώνουμε την επιφάνεια με Alfaliq primer ή Color & plaster primer
  • Βάφουμε την επιφάνεια με το ελαστομερές χρώμα Globus Elastomeric σε 4 στρώσεις (ελάχιστες 3 στρώσεις)