Υπάρχουν φθορές στις κολόνες και δοκάρια του σπιτιού μου και έχει φανεί ο οπλισμός αυτών οξειδωμένος. Πως το αντιμετωπίζω;

Category: Τοιχοποιία

Κύριες αιτίες

  • Φθορά της εξωτερικής βαφής και των υποστρωμάτων αυτής λόγω υγρασίας
  • Ανερχόμενη υγρασία από πιτσίλισμα βροχής
  • Υγρασία που προέρχεται από την ταράτσα και έχει διεισδύσει στην πλάκα της οροφής κλπ.

 

Αντιμετώπιση

  • Τρίβουμε με συρματόβουρτσα πολύ καλά τον οπλισμό ώστε να απομακρυνθεί η οξείδωση και καθαρίζουμε ό,τι σαθρό υπάρχει
  • Ασταρώνουμε τον οπλισμό με το τσιμεντοειδές αστάρι Alfa ferre
  • Ασταρώνουμε όλη την επιφάνεια όπου λείπει μπετόν μαζί και τον οπλισμό για δεύτερη φορά με Alfa ferre (εναλλακτικά την επιφάνεια μπορούμε να την ασταρώσουμε και με το χαλαζιακό αστάρι Alfa beton red primer ή και Alfaliq latex )
  • Εφαρμόζουμε το πολυμερικό τσιμεντοκονίαμα Alfarep ώστε να γεμίσουμε όλα τα σημεία που λείπει το μπετόν

Συνεχίζουμε την επισκευή και τελειώνουμε αναλόγως της τελικής επιφάνειας που υπάρχει.